DE

Kejklíř Vlasta Dobiáš

Přemyslovci

Skupina historického šermu Přemyslovci patří mezi nejstarší šermířské skupiny v České republice a já v této skupině působím od roku 2004.

Přemyslovci

Ve svých vystoupeních se snažíme skloubit razantní dobový šerm s kvalitním hereckým projevem. Velký důraz klademe na co nejvěrnější kostýmy, abychom divákům umožnili co nejlepší zážitek.

Hlavní doménou jsou pohádky pro děti, ve kterých se snažíme malé diváky nejen pobavit, ale i poučit o tom, co je dobro a zlo. Velmi úspěšné jsou i rytířské turnaje v celoplátových zbrojích a velká ohňová divadla.

6.12.2012